Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte Hamre MK

08 APR 2018 17:18
Kallelse till Hamre MK årsmöte 2018
  • Skapad: 08 APR 2018 17:18

Datum: 2018-04-22
Tid: 15:00
Plats: Källviken 31, Hedemora

Anmälan: Anmälan skall ske till This is a mailto link senast 5dagar före utsatt tid.
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

Fastställande av röstlängd för mötet.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av föredragningslista.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Fastställande av medlemsavgifter.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Valav

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) en (1) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Skribent: Jimmy Lindberg
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Hamre MK - Bilsport
Vintergatan 6
77633 Hedemora

Kontakt:
Tel: +46706247713
E-post: This is a mailto link

Se all info